• rodzinnie

  rodzinnie
 • mikroskop

  mikroskop
 • dzieci nas lubią

  dzieci nas lubią
 • NFZ

  NFZ
 • przyjaźnie

  przyjaźnie
 • leczenie kanałowe

  leczenie kanałowe
 • w miłej atmosferze

  w miłej atmosferze
 • protezy

  protezy
 • profesjonalnie

  profesjonalnie
 • aparaty stałe i ruchome

  aparaty stałe i ruchome
 • sterylnie

  sterylnie
 • implanty wrocław

  implanty wrocław

Struktura i cele

ProDentis to 7 specjalistycznych poradni stomatologicznych (gabinety stomatologiczne) składających się na dwie oddzielne placówki, w których wykonuje się pełny profil usług stomatologicznych.

ProDentis I (ul. Armii Krajowej 4):
 • Stomatologia ogólna
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Rentgenodiagnostyka (tomografia komputerowa, zdjęcia pantomograficzne, zdjęcia cefalometryczne, radiowizjografia)
ProDentis II (ul. Trwała 7):
 • Stomatologia ogólna
 • Protetyka stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Rentgenodiagnostyka (radiowizjografia)
Obie placówki są czynne:
Od poniedziałku do piątku: 09:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 12:00

Naszym celem jest pomoc szerokim rzeszom pacjentów w każdym wieku, niezależnie od ich możliwości materialnych. Wychodząc z tego założenia oferujemy:
 • całkowicie odpłatne procedury stomatologiczne z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji (leczenie kanałowe pod mikroskopem), protetyki stomatologicznej, a zwłaszcza implantologii i implantoprotetyki (implanty) oraz ortodoncji (aparaty stałe i ruchome)
 • wykonywanie dużej części świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ nieodpłatnie u osób ubezpieczonych
 • możliwość łączenia świadczeń stomatologicznych wykonywanych nieodpłatnie z odpłatnymi, lepszymi jakościowo
 • zgodnie z oczekiwaniami naszych pacjentów teraz oferujemy możliwość płatności ratalnej za wykonane leczenie stomatologiczne w najtańszym systemie eMediraty

  eMediraty

ProDentis skupia stomatologów z zakresu wszystkich specjalności stomatologicznych, współdziałających ze sobą w sposób interdyscyplinarny. Konsultujemy między sobą trudniejsze przypadki. Umożliwia to wykonywanie procedur stomatologicznych w sposób gwarantujący najwyższą jakość, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. To co nas wyróżnia w naszej branży to fakt łączenia niezbędnego doświadczenia naszych specjalistów z nowoczesnością oraz entuzjazmem i ambicją młodszych kolegów stomatologów zobacz personel.

ProDentis to także ośrodek dydaktyczny, gdzie od 16 lat prawo wykonywania zawodu, pod nadzorem doświadczonej kadry, zdobywają stomatolodzy, absolwenci wrocławskiej oraz śląskiej Akademii Medycznej. Ponadto od 2009 roku ProDentis posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Konsultanta ds. protetyki stomatologicznej oraz akredytację Ministra Zdrowia jako podmiot prowadzący specjalizacje stomatologiczne dla lekarzy stomatologów specjalizujących się z zakresu protetyki stomatologicznej.


Trochę historii

ProDentis powstał w maju 1997 roku. Wówczas, po pięciu latach indywidualnej praktyki stomatologicznej lek. stom. Barbary Ujec-Kalety, doszliśmy wspólnie do przekonania, że możliwości diagnostyczne i terapeutyczne jak i umiejętności pojedynczego stomatologa w indywidualnym gabinecie są znacznie ograniczone. Główne przyczyny tych ograniczeń to limity sprzętowe oraz brak możliwości łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu tak wielu specjalizacji stomatologicznych przez pojedynczego stomatologa. Uznaliśmy, że czasy kiedy jeden stomatolog skutecznie leczył wszystko już dawno minęły a tendencją współczesności jest specjalizacja w określonych dziedzinach stomatologii, tak jak w całej medycynie, jako skutek jej olbrzymiego rozwoju i postępu.


Projekty unijne

FEPR-DS-UE-EFSI-color

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


TYTUŁ PROJEKTU:
"Wdrożenie elektronicznych systemów informatycznych w PRODENTIS we Wrocławiu"

CELE PROJEKTU:
Zwiększenie dostępu do e-usług w obszarze zdrowia i informacji publicznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

PLANOWANE EFEKTY:
Realizacja projektu umożliwi:
- wdrożenie elektronicznej rejestracji,
- wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
- poprawę efektywność procesu sprawozdawczego do NFZ, GUS etc..

WARTOŚĆ PROJEKTU: 210 500,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 130 536,00 PLN


Przydatne linki